Pablo Software Solutions
Välkommen


till Sveriges Akademikers Nykterhetsförbund - SAN.En nykterhetsorganisation för alla med intresse för forskning om effekterna av bruk och missbruk av alkohol, narkotika och droger.

Just nuÅrsmöte den 22 april klockan 17-19 på Studenthemmet Tempus i Stockholm. Inbjudan finns här.

Årets årsmötesseminarium kommer att handla om narkotikapolitik och talare är SLAN:s nya general-sekreterare Sven Persson.

Anmäl er senat den 16 april.

Sveriges akademikers nykterhetsförbund