Sveriges akademikers nykterhetsförbund
Pablo Software Solutions
Bli medlem i SAN!

Medlemsavgift per år är
För enskild medlem 175:-
För sammanboende 300:-

I medlemsavgiften ingår: 
Deltagande på förmånliga villkor i SANs kursverksamhet och SANs eget material
Förbundets informationsblad

Medlemmar som så ösnkar kan prenumerera på CAN:s tidskrift Alkohol och Narkotika till ett förmånligt pris.

Bli medlem nu genom att fylla i formuläret nedan.

Namn
Adress
Postnummer
Postort
Telefon
Epost