Pablo Software Solutions
Sveriges akademikers nykterhetsförbund - SAN

SAN är en medlemsorganisation för alla med intresse för forskning om effekterna av bruk och missbruk av alkohol, narkotika och andra droger.

Här till höger finns dokumentation över en del av den verksamhet som SAN bedriver.


Vad SAN gör:

Är ett aktivt förbund inom främst den postgymnasiala utbildningen.
Arrangerar årligen 2-3 seminarier i aktuella frågor inom alkohol- och narkotikapolitiken oftast i samverkan med andra förbund.
Arrangerar årligen en uppsatstävling för gymnasister och åk 9 kring social etik, alkohol och andra droger i samverkan med CANs hemsida Drugsmart och Simon med flera hundra deltagare varje år.
Medverkar till fort- och vidareutbildning av yrkesverksamma inom vårdsektorn.
Samverkar med Stockholms universitets studenthälsa och även på andra orter kring frågor om studenternas alkohol- och drogvanor.
Är en aktiv aktör inom primär prevention.
Ger ut böcker och dokumentationer från seminarier vi haft.


SAN har till uppgift:

att väcka intresse för forskning om alkohol, narkotika och andra droger,
att forskningsresultat analyseras och kommer till allmänhetens kännedom,
att verka för en helnykter livsstil,
att bekämpa missbruk av alkohol, narkotika och andra droger,
att påverka den akademiska och postgymnasiala utbildningen vad gäller alkohol och andra droger,
att medverka till god kvalitet på läromedel på litteratur och utbildningsresurser inom den akademiska sfären.
SAN är en aktiv aktör i den offentliga debatten kring alkohol- och drogbruket.
Sveriges akademikers nykterhetsförbund
Dokument


Stadgar

Årsberättelse 2010

Årsberättelse 2012


Tidigare arrangemang

Årsmötesseminarium, 30 mars 2010, Stockholm

Islam och alkohol, 12 april 2010, Malmö


SAN 60 år

Vi tar tempen på studentens hälsa,
10 november 2011, Linköping


Seminarium med Susanna Alakoski, april 2013

Farmor på fyllan, seminarium 9 april 2014