Pablo Software Solutions
SANs styrelse 2014


Ordförande, Torsten Friberg

v. ordf. Björn Höjer

Kassör Agneta Fernström

Sekreterare Ulf Wallin

Ledamot Gunilla Zimmermann

Ledamot Ulla Thilen

Ledamot Ingrid Sjölin

Ledamot Åke Lindgren          

Sveriges akademikers nykterhetsförbund
Kommande styrelsemöten