Pablo Software Solutions
SAN Research


Årets skrivartävling anordnades av:

Drugsmart och CAN, Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning
NBV Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet
SIMON Svenskar och Invandrade Mot Narkotika
SAN Sveriges Akademikers Nykterhetsförbund
SLN Sveriges Lärares Nykterhetsförbund
MHF Motorförarnas Helnykterhetsförbund
FMD Förbundet mot droger
Smart ungdom
IOGT-NTO
UNF Ungdomens Nykterhetsförbund
Hela Människan

Sveriges akademikers nykterhetsförbund
Sveriges akademikers nykterhetsförbund